Thursday, 10 December 2009

Sistem Pengurusan Perniagaan


Sistem keluaran BinaSys Inovation Tech  memudahkan pengusaha perniagaan serta industri untuk menguruskan rekod jualan dengan mudah dan tepat.

Sistem ini menyediakan kemudahan cetakan resit tunai, bil,sebutharga serta invois. Sistem ini boleh memantau had kredit pelanggan dengan mudah serta tepat. Juga mengandungi kawalan akaun pelanggan untuk memeriksa jumlah kredit pelanggan.

Sistem ini menyediakan pelbagai jenis laporan, antaranya, rekod jualan harian, bulanan serta tahunan. Analisis, kadar keuntungan kasar,jumlah stok,nama pelanggan, pembekal,rekod terimaan tunai.

Sistem ini mudah digunakan, tidak memerlukan pekerja yang ramai untuk melengkapkan input data.
Harga untuk BASIC SYSTEM ialah RM1200.00 -Pasang dan belajar sendiri.

Untuk sebarang pertanyaan:

Zulkifli Bakar
019 5606066 / 0134910010 / 
Email: zulsystem@yahoo.com

Sila layari website kami:

Klik di sini untuk ke web site kami

Sistem Pengurusan Pengeluaran Untuk Industri


Sistem RAYCODE ini amat mudah dikendalikan serta boleh dipasang dipelbagai komputer. Dengan menggunakan sistem ini pihak pengurusan kilang dapat mengesan jumlah baki stok dengan mudah dan tepat. Antara yang terdapat dalam sistem ini ialah:

MODUL SISTEM
Rekod pembelian bahan mentah
Senarai bahan mentah
Rekod pengeluaran bahan mentah
Rekod pembekal
Rekod pembeli
Rekod jualan
Rekod pengeluaran
Senarai produk yang dikeluarkan
Rekod bayaran kepada pembekal
Rekod bayaran daripada pembeli
Rekod bayaran kredit
Rekod bayaran
Rekod tempahan
Rekod pekerja
Tetapan harga

LAPORAN
Laporan jualan mengikut tarikh
Analisis jualan
Analisis pengeluaran
Rekod pembelian bahan mentah
Laporan baki stok
Laporan maklumat pembekal
Laporan maklumat pembeli
Laporan kutipan ataupun pembayaran diterima
Laporan hutang belum dilunaskan
Laporan pemiutang
Cetakan resit
Cetakan Invoice
Cetakan Surat Peringatan

KEMUDAHAN
Tetapan cukai barangan dan cukai perkhidmatan
Tetapan kenaikan harga pada hari-hari tertentu
Tetapan diskaun pada hari - hari tertentu
Tetapan diskaun mengikut  keahlian ataupun pelanggan
Tetapan had kredit
Tetapan akses

Dengan menggunakan sistem Raycode, penguna boleh membuat tetapan berkenaan cukai jualan, cukai perkhidmatan, diskaun keahlian dengan mudah. Pengguna boleh memilih tarikh - tarikh tertentu  untuk untuk membuat tawaran diskaun, dan apabila tiba pada tarikh tersebut barangan yang telah ditanda   secara automatik akan diberikan potongan harga.

Sistem ini membolehkan pengguna menyediakan katalaluan dan hanya individu tertentu yang boleh akses laman yang telah diamanahkan kepadanya.

Pengguna boleh melihat baki stok dan bahan mentah secara automatik setiap kali ada transaksi. Pengguna boleh menetapkan had minimum barangan, bilamana barangan tersebut berkurangan ianya akan memberikan amaran meminta pengusaha menambahkan stok.

Pengguna juga boleh menetapkan had kredit yang akan menyekat pelanggan jika had kredit melepasi tahap yang dibenarkan.

REKOD PENGELUARAN
Hanya di Raycode System sahaja yang mengeluarkan sistem pengurusan pengeluaran yang dapat memenuhi kehendak pengusaha industri pengilangan. Kebanyakan sistem yang ada di pasaran hanya tertumpu kepada stok sahaja. Tetapi dengan Raycode System, aplikasi ini menyediakan kemudahan daripada mula sehingga akhir. Bermula dari pembelian barangan,pengeluaran stok bahan mentah untuk diproses,rekod jumlah produk yang di proses dan jumlah produk yang telah di kotak, dibotol atau dibungkus sehingga kepada proses pengedaran dan jualan.

Segala pertanyaan berkenaan sistem Raycode bolehlah ajukan kepada
ZULKIFLI ABU BAKAR
019 5606066

Monday, 8 June 2009

Barcode Generator

Dengan menggunakan perisan ini, anda tidak perlu lagi memikirkan bagaimana untuk menghasilkan barkod bagi produk- produk yang belum lagi mempunyai barkod.Sistem ini menyediakan sebanyak 65k nombor yang sedia digunakan untuk penghasilan barkod. Anda boleh menambah sendiri nombor mengikut kesesuaian anda di masa akan datang.

Anda boleh memilih sebarang nombor, kemudian 'generate' menggunakan perisian ini, dan ia akan muat ke dalam 1 'sheet'. Dengan menggunakan pencetak laser, anda boleh mencetak barkod tersebut. Untuk memudahkan, anda boleh mencetak barkod tersebut di atas kertas sticker A4.

Sangat mudah di gunakan, semudah ABC. Tidak perlukan kemahiran yang tinggi untuk menghasilkan barkod  menggunakan perisian ini.