Thursday, 10 December 2009

Sistem Pengurusan Pengeluaran Untuk Industri


Sistem RAYCODE ini amat mudah dikendalikan serta boleh dipasang dipelbagai komputer. Dengan menggunakan sistem ini pihak pengurusan kilang dapat mengesan jumlah baki stok dengan mudah dan tepat. Antara yang terdapat dalam sistem ini ialah:

MODUL SISTEM
Rekod pembelian bahan mentah
Senarai bahan mentah
Rekod pengeluaran bahan mentah
Rekod pembekal
Rekod pembeli
Rekod jualan
Rekod pengeluaran
Senarai produk yang dikeluarkan
Rekod bayaran kepada pembekal
Rekod bayaran daripada pembeli
Rekod bayaran kredit
Rekod bayaran
Rekod tempahan
Rekod pekerja
Tetapan harga

LAPORAN
Laporan jualan mengikut tarikh
Analisis jualan
Analisis pengeluaran
Rekod pembelian bahan mentah
Laporan baki stok
Laporan maklumat pembekal
Laporan maklumat pembeli
Laporan kutipan ataupun pembayaran diterima
Laporan hutang belum dilunaskan
Laporan pemiutang
Cetakan resit
Cetakan Invoice
Cetakan Surat Peringatan

KEMUDAHAN
Tetapan cukai barangan dan cukai perkhidmatan
Tetapan kenaikan harga pada hari-hari tertentu
Tetapan diskaun pada hari - hari tertentu
Tetapan diskaun mengikut  keahlian ataupun pelanggan
Tetapan had kredit
Tetapan akses

Dengan menggunakan sistem Raycode, penguna boleh membuat tetapan berkenaan cukai jualan, cukai perkhidmatan, diskaun keahlian dengan mudah. Pengguna boleh memilih tarikh - tarikh tertentu  untuk untuk membuat tawaran diskaun, dan apabila tiba pada tarikh tersebut barangan yang telah ditanda   secara automatik akan diberikan potongan harga.

Sistem ini membolehkan pengguna menyediakan katalaluan dan hanya individu tertentu yang boleh akses laman yang telah diamanahkan kepadanya.

Pengguna boleh melihat baki stok dan bahan mentah secara automatik setiap kali ada transaksi. Pengguna boleh menetapkan had minimum barangan, bilamana barangan tersebut berkurangan ianya akan memberikan amaran meminta pengusaha menambahkan stok.

Pengguna juga boleh menetapkan had kredit yang akan menyekat pelanggan jika had kredit melepasi tahap yang dibenarkan.

REKOD PENGELUARAN
Hanya di Raycode System sahaja yang mengeluarkan sistem pengurusan pengeluaran yang dapat memenuhi kehendak pengusaha industri pengilangan. Kebanyakan sistem yang ada di pasaran hanya tertumpu kepada stok sahaja. Tetapi dengan Raycode System, aplikasi ini menyediakan kemudahan daripada mula sehingga akhir. Bermula dari pembelian barangan,pengeluaran stok bahan mentah untuk diproses,rekod jumlah produk yang di proses dan jumlah produk yang telah di kotak, dibotol atau dibungkus sehingga kepada proses pengedaran dan jualan.

Segala pertanyaan berkenaan sistem Raycode bolehlah ajukan kepada
ZULKIFLI ABU BAKAR
019 5606066

No comments:

Post a Comment